Hamza KOÇAKOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unvanı                     : Yeminli Mali Müşavir 

 

Eğitim                     : 1989 Yılında Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümünden  Mezun Oldu.

 

Doğum Yeri            : Şanlıurfa

 

Doğum Tarihi         : 1966

 

 

Mesleki Geçmiş     :

 

- 1995-2015  Yıllarında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak serbest çalıştı.

 

- 2007-2013  yıllarında Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üst Kurul Delege Üyeliğinde bulundu,

 

- 2013 Yılında Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Lİsansı aldı.

 

-  2013 Yılında Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi aldı.  

 

- 2013-2015 yıllarında Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu,

 

- 2013-2015 yıllarında Şanlıurfa Tesmer Şübe 2. Başkanlığı görevinde bulundu.

 

- Meslek Odasında çok sayıda eğitim semineri verdi,

 

- Mali müşavir odalarınca düzenlenen çeşitli konferans, seminer ve panellere, panelist veya konuşmacı olarak katıldı.

 

Meslek odasında düzenlenen Eğitim Seminerlerinde "Vergi Hukuku, Denetim ve Raporlama, Finansal Muhasebe, Türkiye

Muhasebe Standartları" derslerine eğitim vermekte.

 

- Bağımsız Denetim, Denetim ve Denetim Teknikleri, İç Kontrol ve Kontrol Sistemleri, Kurumsal Yönetim ve Yönetim Biçimleri İle Risk Analizleri yapmakta,

 

Yayınlar :

 

- Gazi Kitapevi Tarafından Yayınlanmış “Uygulamalı Vergi Hukuku" 3. Baskı

 

-Gazi Kitapevi Tarafından Yayınlanmış "Sorularla Sermaye Piyasası Mevzuatı" 1. Baskı

 

- Beta Kitapevi Tarafından Yayınlanmış "Tekdüzen Muhasebe Uygulamaları" 4. Baskı        

 

- Ayrıca çok sayıda dergide yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

 

Hizmetler,

 

- Vergi Revizyonu,

 

- Vergi Müşavirliği,

 

- Eğitim,

 

- Konsolidasyon,

 

- Hisse değişimi ve bölünme,

 

- Toplam kalite ve süreç yönetimi,

 

- Mali durum tespiti ve değerleme,- Yönetim danışmanlığı