Vergi İncelemesi ve Uyuşmazlıklarına Yönelik Hizmetler

 

Şirketler her ne kadar yürürlükte bulunan mali mevzuat hükümlerine uygun işlem yapmayı hedefleseler de, vergi mevzuatının karmaşık bir yapıya sahip olması, pek çok husus üzerinde uygulama ve görüş birliği oluşmaması nedeniyle, yapılan incelemelerde vergi inceleme elemanları tarafından, işlemin vergi kanunlarına uygun olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalınmakta ve cezalı vergi tarhiyatı işlemleri yapılabilmektedir.
 
Bu tarhiyat işlemleri, vergi kanunlarına aykırı uygulamalardan, vergi mevzuatına yeterince nüfuz edememekten kaynaklanabildiği gibi, bazen de vergi inceleme elemanlarının farklı yorumlarından da kaynaklanabilmektedir. Bu süreçte, vergi incelemesi aşamasından başlanarak inceleme ve uzlaşma süreçleri konusunda teknik danışmanlık yapılmaktadır.
 
Şirketimiz vergi uyuşmazlıkları hususunda önemli tecrübe ve birikime sahip olup, bu konular da teknik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.