Operasyonel Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 

Vergi kanunları ve diğer ilgili mevzuat konusunda her aşamada bilgilendirme ve danışmanlık,
 
Mali mevzuatta meydana gelen değişikliklerin sirkülerler vasıtasıyla açıklanıp yorumlanması dışında, her şirketin faaliyetlerine özgü çözüm gerektiren durumlarda bire bir teknik bilgilendirme ve danışmanlık,
 
Müşterilerimizin yaptıkları/yapacakları sözleşmelerin (lisans, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi,
 
Vergi idaresince talep edilen bilgilerle ilgili yazışmaların usulüne uygun cevaplandırması ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık,
 
Müşterilerimizin borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirilmesi,
 
Bankacılık mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı ve vergi mevzuatının uyumu konusunda danışmanlık,
 
Tereddüt hasıl olması halinde, Vergi İdaresinden yazılı izahat (özelge) talebinde bulunulması için teknik destek ve danışmanlık,
 
hizmetleri verilmektedir.