Vergi Planlanması Hizmetleri

 

 
Tüm vergi kanunları ve ilgili yardımcı mevzuatın sağladığı imkânlar dahilinde müşterilerimizin faaliyetlerinin incelenerek, vergi yüklerinin yasalara uygun çerçevede asgariye indirilmesi ve mevzuatta bulunan avantajlardan maksimum düzeyde faydalanlanmaları sağlanmaktadır.
 
Bu amaçla; müşterilerimizin yasal belge, defter ve kayıtları incelenmekte, vergi mevzuatı, teşvik mevzuatı ve diğer mali mevzuatın içerdiği vergisel avantajlar tespit edilerek, toplam vergi yükünün yasal çerçevede asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.