Mali Müşavirlik Hizmetleri

 

Şirketimiz,tecrübeli ve birikimli uzman kadrosuyla mali mevzuat ,muhasebe,denetim ve mali konularda yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktır.
 
Bu bağlamda ,amacımız müşterilerimize ,karşılaştıkları ve / veya karşılaşacakları sorunlar konusunda ,mümkün olan en kısa sürede ,doğru ,sağlıklı ve uygun çözümler sunmaktır.
 
Müşavirlik hizmeti sunarken , öncelikle doğruyu bilme çabasındayız, doğru bilinirse yanlış da bilinir; ancak,yanlış çıkış noktası kabul edilirse doğruya ulaşılması güçtür.Bu nedenle, hukuki ve yasal düzenlemeler ile genel düzenleyici işlemler ,idari görüşler ve yargısal içtihatları esas alarak,hukuki dayanakları belli ve tutarlı çözümler üretmek için çaba sarfediyoruz.
 
 
Çözümler ve /veta alternatifler üretirken, müşterilerimiz yerine karar vermiyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin karar almasına yardımcı olmak ve karar vermeleri için gerekli bilgileri ve alternatifleri üretmektir.
 
Bu kapsamda,müşterilerimizin talebi olan hususla ilgili mali mevzuat ,idari uygulama ve görüşler ile yargısal içtihatlar araştırılır,araştırma sonucu yazılı ve /veya sözlü olarak müşterilerimize sunulur ve karar vermelerine yardımcı olunur.
 
Mali müşavirlik hizmetlerimizin bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.
 
Vergi usul hukuku mevzuatı,
 
Gelir vergisi mevzuatı,
 
Kurumlar vergisi mevzuatı,
 
Katma değer vergisi mevzuatı,
 
Özel tüketim vergisi mevzuatı,
 
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları,
 
Damga vergisi ve harçlar mevzuatı,
 
Emlak vergisi mevzuatı,
 
Banka ve sigorta muameleleri vergisi mevzuatı 
 
Gümrük vergisi dışında kalan diğer tüm dolaylı vergiler mevzuatı, 
 
Yabancı sermaye mevzuatı,
 
Bankacılık mevzuatı, 
 
Kambiyo mevzuatı, 
 
Sermaye piyasası mevzuatı, 
 
Yatırım ve teşvik mevzuatı, 
 
Diğer mali mevzuat.